Pengjie Ren

I'm a professor of IRLab at Shandong University, working on text summarization, dialogue systems and recommender systems.

Email:  jay.ren AT outlook.com

Publications

Academic Service

 • Organizing committee chair: NLPCC 2021
 • Local committee chair: YSSNLP 2021
 • Workshop co-chair: SIGIR AIIS 2020, WSDM NLP4REC 2020
 • Program committee member: ACL2021, SIGIR2021, WWW2021, AAAI 2021, EACL 2021, SIGIR 2020, WWW 2020, AAAI 2020, WSDM 2020, COLING 2020, ECIR 2020, ICONIP 2020, NLPCC 2020, CCL 2020, SIGIR 2019,AAAI 2019,CCIR 2019. Journal reviewers: TOIS, TKDE, TKDD, IPM, WWWJ

Supervision & Teaching

 • PhD Supervision (Research-oriented):

  Jiahuan Pei, Yangjun Zhang, Shanshan Wang, Muyang Ma, Yujie Lin, Zhongkun Liu, Wentao Deng

 • Master Supervision (Research-oriented):

  Minghong Xu, Chuan Meng, Guojun Yan, Hongtao Tian, Chaoyu Shi, Min Wei, Chengshun Shi, Ruiqi Li, Jiyuan Yang, Zhitao Yao

 • Course:
  B.E., Introduction to Big Data Processing Technology - Lecturer.
  B.E., Probability Theory and Mathematical Statistics - Lecturer.
  Ph.D Professional English - Lecturer.
  B.E., Statistical Natural Language Processing - Lecturer.